Các gói cước

Phim Hài Dân Gian

3.000đ
/ngày
  • Cú pháp đăng ký
  • Soạn DK DG gửi 1509
  • Miễn phí Data(3G,4G) sau khi đăng ký

Hài Đặc Sắc

5.000đ
/ngày
  • Cú pháp đăng ký
  • Soạn DK HD gửi 1509
  • Miễn phí Data(3G,4G) sau khi đăng ký

Phim Hài Ngắn

3.000đ
/ngày
  • Cú pháp đăng ký
  • Soạn DK CL gửi 1509
  • Miễn phí Data(3G,4G) sau khi đăng ký